Vieraskynä: Mieli rakentuu arjessa ei yksilön aivoissa

Maaliskuussa Hyvinvoinnin tulevaisuus -podcastissa puhuttiin nuorista ja mielenterveydestä. Nuorten mielenterveys onkin nyt nostettu mediassa vahvasti esille ja korona on luomassa pandemia-aikaan vahvasti sidoksissa olevan mielenterveyskriisin. Hyvinvoinnin tulevaisuus -podcastin jaksossa “Mielenterveys ja tavallinen arki” Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivion sekä viestintäpäällikkö Anita Patasen vieraana oli kokemusasiantuntija ja erityispedagogiikan maisteriopiskelija Mona Hirsikangas, joka on tehnyt kandinsa oppilashuollon työntekijöiden käsityksistä yläasteikäisten ahdistushäiriöistä.

Mielenterveyden stigma pitää yhä pintaansa yhteiskunnassa. Ennakkoluulot mielenterveyden häiriöistä vahvistavat stereotypioita, minkä vuoksi onkin tärkeää vaikuttaa siihen, kuinka mielenterveyden häiriöistä ja mielen hyvinvoinnista puhutaan. Lähes jokainen kohtaa elämänsä aikana mielenterveyden järkkymistä joko välillisesti tai suoraan, minkä vuoksi kynnys puhua, pyytää apua sekä päästä hoitoon tulisi saada niin matalaksi kuin mahdollista. Mona Hirsikangas kertoi podcastissa, että julkisuudessa psykiatrisen hoidon ja etenkin sairaalahoidon ympärillä leijuu yhä vanhojen kauhukuvien, provosoivien elokuvakohtausten ja urbaanien legendojen verho, joista todellisuus on kaukana. Positiivista mielenterveyttä vahvistetaan sekä sairaalassa että elämässä yleensäkin juuri arjen tasolla: muun muassa ruokailujen, unen ja levon, liikkumisen ja harrastusten ym. mielen hyvinvointia tuovien toimintojen kautta. Mona listasi omia voimavarojaan lisäävän myös luonto, musiikki ja kirjoittaminen, hänen blogiinsa voit tutustua täällä. Myös vertaisuus tuo hyvinvointia, mahdollisuus jakaa ja samaistua. Vanha sananlasku kertoo ilon tuplaantuvan jakamalla, ja vaikkemme ehkä voikaan olla loppuosasta “surut puolittuvat jakamalla” täysin samaa mieltä, helpottaa ystävän, läheisen tai ammattilaisen tuki usein kuormitusta.

Pois yksilökeskeisyydestä – mieli on yhteinen asiamme

Liian usein yhteiskunnassa mielenterveys nähdään yksilön ongelmana, vaikka elämässämme moni asia vaikuttaa toiseen. Oletko nähnyt videon juoksukilpailusta, jossa etumatkaa saavat ne, joilla heistä riippumattomista syistä opintojen suorittaminen on helpompaa? Video kuvaa hyvin myös mielenterveyden arkea.

Mona nostaa podcastissa THL:n mielenterveyden tasot: ensimmäisellä, eli yksilötasolla auttaminen voi olla esimerkiksi itsetunnon ja elämänhallinnan tukea, voimavarojen löytämistä, oman arjen analysointia: mikä tuo minulle hyvää oloa. Mielenterveyden tasolla kaksi puhutaan yhteisöstä: sosiaalisesta tuesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kolmas taso tuo esiin yhteiskunnan rakenteet: kuinka taloudellinen tilanne ja toimeentulo sekä syrjivät ja epätasa-arvoiset päätökset vaikuttavat mielenterveyteemme.

Yksi mielenterveyteen merkittävästi vaikuttava asia nousee podcastia ja Mona Hirsikangasta kuunnellen selkeästi yli muiden: yhteisöllisyys. On helppoa pärjätä, jos saa tukea – mutta entä jos ei ole läheisiä, jotka tukea tarjoaisivat? Miten voisimme tukea toinen toisiamme ja välittää, että välitämme? Mona vinkkaa kuulijalle ehdotuksen: kysy, kuinka toinen voi. Uteliaisuus on suositeltavaa, kunhan asenne kysymiseen on kunnioittava ja arvostava!

Miltä tuntuu? Älä jää yksin.

Koronavuoden aikana Kukunori, Kakspy ry, Nyyti ry, Mieli ry, MTKL, NAL ry, SOA ry ovat tehneet yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kehittämällä Tuntuu.fi -verkkopalvelun ja kohdennettua viestintää.

Tuntuu.fi on nuorille aikuisille tarkoitettu hyvinvoinnin tietolähde ja verkkopohjaisia valtakunnallisia tukipalveluja yhteen kokoava sivusto. Tuntuu.fi -sivusto ei kerro kaikkea kaikesta, vaan linkittää kattavasti eri aiheiden äärelle, mistä kävijä voi sitten saada lisää tietoa. Tuntuu.fi -verkkopalvelua voi käyttää eri tavoin. Se voi olla nuorelle avuksi pohtia omaa hyvinvointiaan ja sen edistämistä; ymmärtää kuinka monet asiat vointiin vaikuttavat ja toisaalta, kuinka pienelläkin panostuksella tai eri osa-alueeseen voi lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tuntuu.fi toimii myös ammattilaisen välineenä listattuine tukipalveluineen, tietosisällöllä ja linkeillä eri asiantuntijatiedon äärelle, sekä esimerkiksi keskustelun aloittajana. Nuoren voi olla aluksi helpompi keskustella sivuston sisällöstä, mitä se herättää, kuin kertoa omasta voinnistaan.

Tuntuu.fi -visuaalisesta ilmeestä vastaa graafikko Janika Lähdes, ja sivuston oheen on järjestöjä ja nuorisotoimijoita varten tehty viestinnän vuosikello nuoria koskettavista aihepiireistä sekä valmista some-materiaalia sivun viidestä teemasta vuoden jokaiselle kuukaudelle. Sivusto, viestinnän vuosikello ja kaikki materiaalit ovat sinunkin järjestöllesi vapaasti hyödynnettävissä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi! Mikäli huomaat, että sivulta puuttuu jotain (esim. omalla organisaatiollasi on palvelu tai kattavasti tietoa), ilmoitathan, niin lisäämme linkin! Materiaalit on koottu Google Drive -kansioon, saat käyttöoikeuden meilaamalla osoitteeseen tuntuu@kakspy.com. Tuntuu.fi -Drivesta löytyy myös verkkosivun logo, jonka voit halutessasi lisätä omille sivuillenne.

Kun lisäämme näkyvyyttä yhdelle, edistämme myös näkyvyyttä muille.
Ammattilainen, älä jää yksin.

Kirjoittaja:

Fanni-Laura Mäntylä
0447603215
Kakspy ry