Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on perustettu vastaamaan tiedon tarpeeseen

Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry on perustettu vastaamaan tiedon tarpeeseen, lokakuussa 2017 yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja trauma-alan asiantuntijoiden kanssa. Idea yhdistyksestä syntyi Viisi naista, sata elämää -kirjaprojektin ja sen ympärille muodostuneen dissosiaatioyhteisön piirissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta sekä kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä. Haluamme tehdä moniammatillista yhteistyötä traumojen hoidon hyväksi ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. Kokemustiedon ja ammatti- ja teoriatiedon yhdistäminen on vahvuutemme. Myös ammattilainen voi olla vertainen ja vertainen ammattilainen. Mitä laajemmin tavoitteet yhteistyöstä ja traumatiedon levittämisestä toteutuvat, sitä suurempi vaikutus niillä on traumoista selviytymiseen niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin näkökulmasta.

Meillä on unelma, että tieto ja ymmärrys etenkin kehityksellisestä traumasta, rakenteellisesta dissosiaatiosta ja dissosiaatiohäiriöiden syistä lisääntyisivät koko yhteiskunnassa. Trauma tulisi tunnistaa ja huomioida palvelujärjestelmän kaikilla osa-alueilla, jotta hoitoon pääsy ja paraneminen nopeutuisivat. Kaikkien ihmisten tulisi myös ymmärtää, että uhrin ei kuulu kantaa traumatisoitumisesta johtuvaa häpeää ja syyllisyyttä. Hollywoodin myytit jakaantuneista mielistä joutavat romukoppaan.

Yhteistyöltämme Kukunorin kanssa toivomme uusia ja yhteisiä ideoita, innovaatioita ja joukkovoimaa. Oma mottomme “Yhdessä on enemmän” toimii myös järjestökentällä, ja Kukunorin näkemys “Meidän mielestämme ihmisillä on oikeus saada parempaa kohtelua kuin mitä he tällä hetkellä saavat.” motivoi myös meitä.