PALAAKO VIELÄ? – TERVETULOA MUUTOKSEN AJATUSHAUTOMOON!

What’s more exciting than thinking about the future? We’d say creating the future! And we can use your help!

We all have our own ideas about how the world should look like. In our vision, bringing these ideas together is the first step in creating a world that improves upon today’s. The GGD (the Dutch Public Health Agency for Municipalities) and Kukunori aim to bring the ideas from people in both the Netherlands and Finland together, to create low cost and efficient solutions that contribute to a healthier and happier society.

The GGD and Kukunori will host an online think tank to explore and create solutions that address the smoking addiction in our society. In the past, most attention has been given to help and support people to quit their smoking addiction. However, what if we could create a future in which a new generation youths will grow up without being seduced to smoke at all? Creating a smoke free generation is the goal we’ve set for this think tank edition.

Do you have a passion for solving big societal challenges like this?

We are searching for a wide variety of participants, who are interested in this social challenge one way or another, by contributing their knowledge, experience, and/or creativity in this unique international think tank.
We need people:

  • who smoke themselves
  • those who’ve quit smoking
  • health experts
  • people affected by smoking peers
  • people who are interested in the design thinking process.

The think tank will be hosted over the course of two sessions, one on March 31st and one on April 7th. By using the innovative digital platform Miro, we will interactively exchange ideas by voice, text or visual input.

Would you like to contribute to a smoke free future? Your ideas can help to change the future! Sign up by filling the form: https://pokka.kukunori.fi/kukunori/burningforchange

Looking forward to meeting you,

Kind regards,
Kukunori and GGD Zaanstreek-Waterland

Mikä on jännittävämpää kuin tulevaisuuden ajattelu? Sehän on tulevaisuuden luominen! Ja tarvitsemme nyt apuasi!

Millaisia uusia ratkaisuja voisimme löytää tupakoinnin lopettamiseen? Miten voimme muokata tupakoinnin kulttuuria ja vähentää haittoja? Tule mukaan ideoimaan ratkaisuja kanssamme.

Meillä kaikilla on omat ajatuksemme siitä, miltä maailman pitäisi näyttää. Meidän visiossamme näiden ideoiden yhteen saattaminen on tärkeä ensiaskel hyvivoinnin edistämiseksi. Alankomaalainen julkinen kunnallinen terveysvirasto GGD ja Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto – Kukunori ry tuovat yhteen alankomaalaisten että suomalaisten ideat yhteen luodakseen tehokkaita ratkaisuja terveemmän ja onnellisemman yhteiskunnan rakentamiseksi.

Yhdessä GGD:n kanssa olemme päättäneet tarttua tupakointiin erityisesti haittojen vähentämisen näkökulmasta etäajatushautomossa. Työpajoissa tutkitaan tupakointia ilmiönä ja ratkaisuja tupakoinnin kulttuurin muuttamiseen, jotta haitat vähenisivät. Aiemmin eniten huomiota on kiinnitetty siihen, että ihmisille annetaan apua ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. Sen sijaan, mitä jos voisimme luoda maailman, jossa nuoret kasvavat ilman, että heitä houkutellaan tupakoimaan? Ajatushautomon tavoitteena on luoda savuton sukupolvi.

Olisiko sinulla intohimoa tällaisen suuren yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseksi yhdessä meidän kanssamme? Etsimme erilaisia osallistujia, jotka ovat tavalla tai toisella kiinnostuneita tupakoinnista henkilökohtaisena, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena haasteena ja valmiita jakamaan tietoaan, kokemustaan ja soveltamaan luovuuttaan kansainvälisessä ajatushautomossa.

Tarvitsemme mukaan:

  • ihmisiä, jotka polttavat
  • ihmisiä, jotka ovat lopettaneet polttamisen
  • terveysalan ja muiden alojen asiantuntijoita
  • ihmisiä, joihin ikätovereiden polttaminen on vaikuttanut
  • ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten ratkaisujen muotoilusta

Ajatushautomo järjestetään kaksivaiheisena käyttämällä ilmaista digitaalista Zoom -alustaa. Ensimmäinen ajatushautomo järjestetään 31.3. ja toinen 7.4.2021 klo 10.00 – 11.30. Voit osallistua myös toiseen näistä työpajoista. Ensimmäisellä kerralla pureudumme tupakointiin ilmiönä ja toisella kertaa muotoilemme ratkaisuja tupakointiin liittyen. Ajatushautomon kielenä on englanti.

Ilmoittaudu mukaan täältä: https://pokka.kukunori.fi/kukunori/burningforchange

Tervetuloa mukaan ajatushautomoon!

Ystävällisin terveisin,

Kukunori ja GGD Zaanstreek-Waterland