Kutsu Kukunorin luottamusjohtoon

Kulttuurin ja hyvinvoinnin liiton Kukunori ry:n syyskokous pidetään 18.11.2019 klo 15-17 osoitteessa Malmin raitti 17 B, 00700 Helsinki. Sääntöjemme mukaan kokouksessa valitaan uusi hallitus, jossa erovuorossa on neljä jäsentä, neljä varajäsentä ja puheenjohtaja. Seuraavan hallituskauden pituus on vuosi 2020. Hallitus kokoontuu vuosittain kahdeksan kertaa virka-aikana.

Sääntöjemme mukaan jäsenjärjestö voi asettaa ehdolle järjestön edustajan. Hallitukseen voidaan myös valita niin sanottu asiantuntijaedustus jäsenjärjestöjen ulkopuolelta. Kutsumme siis ehdokkaita ilmoittautumaan ehdolle viimeistään maanantaihin 11.11. mennessä osoitteeseen markus.raivio@kukunori.fi. Ehdokashakemuksessa mainitaan ehdokkaan nimi sekä lyhyt kuvaus ehdokkaasta. Ehdokkaan on oltava paikalla syyskokouksessa. Syyskokoukseen voivat osallistua vain ehdokkaat sekä jäsenjärjestöjen edustajat valtakirjalla.

Kukunori taistelee tasa-arvoisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin puolesta sekä kehittää uusia toimintoja näiden haasteiden voittamiseksi.