Kulttuurin ja hyten ytimessä Red Carpet Film Festivalissa Hyvinkäällä

Keväällä perustettu Uudenmaan TaikuSydän -alueverkosto järjesti osana Red Carpet -kotimaisen elokuvan filmifestivaaliohjelmistoa historian ensimmäiset kulttuurimarkkinat hyvinvoinnin ja terveyden alan toimijoille sekä kulttuuri- ja taidealojen edustajille. Paikalla oli 54 toimijaa kertomassa omista kokemuksistaan, organisaatioidensa mahdollisuuksista ja tahtotilasta näiden toimialojen yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamiseksi sekä kuulemassa, mitä kaikkea maakunnassa ja maassa tällä hetkellä on tapahtumassa.

Pertin Valinnan Välitystoiminnan johtaja Heini Merkkiniemi totesi tilaisuuden olleen kattava katsaus kulttuurihyvinvointiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin kunnissa.

Erityisesti jäi mieleen Belgian malli, jossa sote-palveluntuottajilta edellytetään kulttuurin sisällyttämistä palvelutarjoamaan. Tahtoa ja osaamista on täälläkin, sekä kuntajohdolla, asiakkailla että päättäjillä, mutta virkamiesten tulkinnassa tai hankintaprosesseissa asia ei vielä näy. Hankintaprosessit saattavat edelleen ohjata palveluntuottajia palkkaamaan ainoastaan soteosaamista moniammatillisten työryhmien sijaan. Olisi tärkeää, että kulttuurihyvinvointi integroituu näihin käytännön tason prosesseihin, jotka ohjaavat sekä palvelujen ostajia että tuottajia, ja tulee näkyväksi laatukriteereissä ja puitesopimuksissa, totesi Merkkiniemi.

Tilaisuus mahdollistui Uudenmaan liiton ja RCFF-organisaation yhteistyösopimukseen nojaten ja toteutui käytännössä nollabudjetilla Kukunori ry:n avustuksella. Tilaisuus oli ensimmäinen laatuaan ja kokemuksena vahvasti sisältörikas.

Uudenmaan Taikusydän alueverkosto on myös ensi vuonna järjestämässä 27.8.2020 Hyvinkäällä Hyvinvoinnin ja terveyden kulttuurimarkkinat vol 2. Syyskuun alussa pidetyssä Uudenmaan Taikusydämen ns. ”työrukkasen” tapaamisessa sovittiin Metropolian vahvasta mukaantulosta Uudenmaan Taikusydämen yhdeksi koordinaattoriksi Uudenmaan liiton ja Kukunori ry:n rinnalle. Uudenmaan Taikusydän -verkoston toimintaa on tarkoitus kehittää verkostolta kerätyn palautteen pohjalta.

Löydät Red Carpet Film Festivalin ohjelman täältä.