Kukunorin uusi hallitus aloitti toimintansa – Miia Kurttilasta puheenjohtaja

Kukunori ry on valinnut uuden hallituksen vuodelle 2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Sanna Aarto Alvi ry:stä, Eveliina Lafghani Taiteen Sulattamosta ja Heikki Luoto Yeesi ry:stä. Varajäsenet ovat Heikki Hyvönen Lilinkotisäätiöstä, Markku Hassinen Sovatekista, Mikko Laaksonen Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä sekä Tuulikki Laes ARTSEQUALista.

Kukunori ry:n uuden hallituksen puheenjohtajana aloittaa kotkalainen Miia Kurttila. Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen, Kakspy ry:n, toiminnanjohtajana toista vuotta toimiva Kurttila on toiminut järjestöalalla vuodesta 1999 alkaen työskennellen Kakspy:ssä läpi uransa.

– Päädyin nykyiseen työpaikkaani tehdessäni mielenterveystyön harjoittelujaksoa osana kätilöopintoja ja pian olinkin perustamassa asumisyhteisöä Kotkaan. Koen työskentelyn haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa tärkeäksi ja merkitykselliseksi, ja tästä voisi sanoa tulleen myös elämäntapa, kertaa Kurttila työtaivaltaan.

Työn merkityksellisyys ja arvot nousevatkin Kurttilan puheissa esille tiuhaan. Hän on seurannut tiiviisti suomalaista sote-kenttää ravistelevaa Esperi Care -kohua, jossa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira joutui keskeyttämään Kriistinankaupungissa toimineen yksityisen hoivakodin toiminnan useiden ilmi tulleiden epäkohtien vuoksi.

– Esperi Caresta puhuttaessa on hyvä miettiä, mistä tässä kohussa on loppujen lopuksi kyse. Voidaan tutkailla, onko Esperi alittanut henkilöstömitoitukset, mutta tarkasteluun pitää ottaa myös laajemmin ne syyt, jotka tähän ovat johtaneet.

– Koen, että ihmisten oikeutta elää arvokasta ja hyvää elämää ei arvosteta riittävästi. Olen ollut työssäni mukana yli 80 kilpailutuksessa ja todistanut, miten sekä tuottaja- että tilaajapuolella poljetaan ihmisarvoja. En tiedä onko se polkeminen tietoista, vai onko kyse siitä, että ei osata tai kyetä tekemään sellaisia hankintoja, missä yksilö voisi oikeasti vaikuttaa palveluihinsa.

Kilpailutusmekanismissa kaiken muun alle hautautuu Kurttilan mukaan se tärkein: ihmiset, joille palveluja tuotetaan.

– Tilaaja määrittelee mitä tilataan, ja tuottaja toteaa täyttävänsä nämä kriteerit. Lopulta koko kilpailutus tiivistyy siihen, että tuottajapuoli ruksaa kysymyslaatikoiden ”Kyllä”-kohdat ja ilmoittaa hintansa, ja hinta on se mikä ratkaisee. Missä kohtaa tässä keskustelussa kuullaan ihmisen ääni ja tarjotaan heille vaikutusmahdollisuuksia?, Kurttila kysyy.

Hänen mukaansa ratkaisumalleja olisi nykyäänkin tarjolla, mutta ainoastaan yksittäiset tuottajapuolen tekijät ovat niihin tarttuneet.

– Aikoinaan todettiin, että kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus tulisi saada osaksi palveluiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hankinnoissa se näkyy kuitenkin sote-palveluiden osalta erittäin heikosti. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen voitaisiin tuoda osaksi hankintamekanismia siten, että palveluntuottajalla tulisi olla kokemusasiantuntijan työpanosta tietty määrä. Tämä voisi ruokkia sitä, että palveluntuottajat haluaisivat myös aidosti hyödyntää
kokemustietoa.

Vastavalittu puheenjohtaja toivoo Kukunorin olevan myös tulevaisuudessa edelläkävijä järjestökentällä unohtamatta rooliaan yhteiskunnallisen keskustelun käynnistäjänä ja ylläpitäjänä.

– Ajattelen, että Kukunori on edistämässä jokaisen ihmisen oikeutta arvokkaaseen, omannäköiseen elämään. Meillä on järjestönä mahtavat edellytykset kehittää ja viedä eteenpäin uudenlaista ajattelua muun muassa mielenterveys-, kehitysvamma- ja päihdetyössä. Toimintaamme ohjaa myös avoimuus kaikkia kohtaan: Ympäröivää yhteiskuntaa, niitä, jotka tarvitsevat Kukunoria tueksi omalla matkallaan, sekä jäsenjärjestöjämme. Tämä on kunniatehtävä, ja sellainen toimi, jossa voin olla antamassa, mutta myös oppimassa.