“Jos teet sitä mitä olet aina tehnyt, saat sitä mitä olet aina saanut.”

Markus Raivio, perustaja

Kukunori

Kukunori on vuonna 2012 perustettu kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka kehittää uusia tapoja tehdä mielenterveystyötä. Järjestömme nimi tulee runoilija Lauri Viidan teoksesta Kukunor: Satu ihmislapsille. Vakavien mielenterveysongelmien kanssa läpi elämänsä paininut kirjoittaja oli elävä esimerkki siitä, etteivät mielenterveysongelmat ole korkeakulttuurin luomisen este. Yhtäältä hänen elämänsä muistuttaa myös siitä, ettei kulttuurin luominen poista mielenterveysongelmia.

“Kukunorissa kyse on kaikkien oikeudesta tehdä kulttuuria.”

 Heikki Hyvönen, perustaja

jasenjarjestolistaus_2

On väline, ei itseisarvo

 

Hankkeet ovat Kukunorin ilmenemismuoto. Hankkeidemme avulla pyrimme kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria sekä lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Käynnissä oleviin hankkeisiimme kuuluvat mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu levymerkki Mental Beauty Records, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia kehittävä Kävelyfutis, muutosmuotoilun keinoin järjestöjen toimintakulttuuria kehittävä Propellipäät sekä Kulttuurikongi, jonka tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen. Kaikki edellä mainitut ovat on STEA:n kolmivuotisen rahoituksen kehittämishankkeita.

Näyttää, ei väitä

 

Kukunori on myös mielenterveys- ja vammaisalan kattojärjestö. Jos sinun järjestösi ei kuulu vielä kasvavaan joukkoomme, ota selvää voitteko liittyä mukaan. Valikoimme jäsenjärjestömme arvolähtöisesti eikä toimintamme perustu korkeisiin jäsenmaksuihin vaan yhteiskehittämiseen.

Toimintaamme ohjaa halu tehdä uutta, eri tavalla ja joka kerta  paremmin kuin ennen. Meidän mielestämme ihmisillä on oikeus saada parempaa kohtelua kuin mitä he tällä hetkellä saavat. Mielenterveyden innovaatiot ovat vielä monelta osin keksimättä.

Maailma on täynnä tiedostamattomia sopimuksia ja toimintamalleja jotka pahimmillaan ylläpitävät tai jopa vahvistavat marginalisoituihin ihmisryhmiin kohdistuvaa häpeää ja stigmaa. On ihmisoikeustyötä tehdä näitä rakenteita näkyväksi. Kulttuuri on siihen luonteva väline.

Viiden vuoden kuluttua Kukunori on edelläkävijä kehittäjäorganisaationa mielenterveyden kulttuurimuotoilussa sekä tulevaisuuden järjestötyössä. Kukunori tulee toimimaan suunnannäyttäjänä mielenterveystyön tulevaisuudessa sekä kansalaisoikeuksien äänitorvena.  Ei pelkästään Suomessa vaan koko maailmassa.