“Visiomme on, että vuonna 2030  kulttuuri on kaikkien ihmisten hyvinvoinnin kasvualusta”

Markus Raivio, perustaja

Kukunori

Kukunori on vuonna 2012 perustettu kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka kehittää uusia tapoja tehdä mielenterveystyötä. Järjestömme nimi tulee runoilija Lauri Viidan teoksesta Kukunor: Satu ihmislapsille. Vakavien mielenterveysongelmien kanssa läpi elämänsä paininut kirjoittaja oli elävä esimerkki siitä, etteivät mielenterveysongelmat ole korkeakulttuurin luomisen este. Yhtäältä hänen elämänsä muistuttaa myös siitä, ettei kulttuurin luominen poista mielenterveysongelmia.

“Kukunorissa kyse on kaikkien oikeudesta tehdä kulttuuria.”

 Heikki Hyvönen, perustaja

jasenjarjestolistaus_2

ARVOT

POKKA

Pokalla tarkoitamme rohkeutta tuoda esille toimintakulttuurissa olevia osittain näkymättömiä ilmiöitä ja teemme niitä näkyväksi viestinnän, muutosmuotoilun sekä kulttuurin keinoin.

AVOIMUUS

Kaikki näkyy, kaikki kuuluu. Toimintamme on läpinäkyvää ja edistää kestävää hyvinvointia.

LUOVUUS

Teemme eri asioita kuin muut tai teemme samoja asioita eri tavalla. Kysymme itseltämme ja kumppaneiltamme, mikä on erilaista, mikä on uutta.

Toiminta on Kukunorin ilmenemismuoto. Sen avulla pyrimme kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria sekä lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Käynnissä oleviin toimintoihin kuuluvat mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu yhteisömedia Roso Tuotanto, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia kehittävä Kävelyfutis, muutosmuotoilun keinoin järjestöjen toimintakulttuuria kehittävä Propellipäät sekä Kulttuurikongi, jonka tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen. Kaikki edellä mainitut ovat on STEA:n kolmivuotisen rahoituksen kehittämishankkeita.

Missio: Liitämme ihmisiä yhteen luomaan uutta hyvinvoinnin kulttuuria.

 

Kukunori on myös mielenterveys- ja vammaisalan kattojärjestö. Jos sinun järjestösi ei kuulu vielä kasvavaan joukkoomme, ota selvää voitteko liittyä mukaan. Valikoimme jäsenjärjestömme arvolähtöisesti eikä toimintamme perustu korkeisiin jäsenmaksuihin vaan yhteiskehittämiseen.

Toimintaamme ohjaa halu tehdä uutta, eri tavalla ja joka kerta  paremmin kuin ennen. Meidän mielestämme ihmisillä on oikeus saada parempaa kohtelua kuin mitä he tällä hetkellä saavat. Mielenterveyden innovaatiot ovat vielä monelta osin keksimättä.

Maailma on täynnä tiedostamattomia sopimuksia ja toimintamalleja jotka pahimmillaan ylläpitävät tai jopa vahvistavat marginalisoituihin ihmisryhmiin kohdistuvaa häpeää ja stigmaa. On ihmisoikeustyötä tehdä näitä rakenteita näkyväksi. Kulttuuri on siihen luonteva väline.

Viiden vuoden kuluttua Kukunori on edelläkävijä kehittäjäorganisaationa mielenterveyden kulttuurimuotoilussa sekä tulevaisuuden järjestötyössä. Kukunori tulee toimimaan suunnannäyttäjänä mielenterveystyön tulevaisuudessa sekä kansalaisoikeuksien ja kokemustiedon äänitorvena.  Ei pelkästään Suomessa vaan koko maailmassa.