Kukunorin hallituslaiset hyvinvoinnin rakentajina

Kukunorissa haluamme innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Millaisia hyvinvoinnin haasteita hallituksemme jäsenet näkevät työssään ja millaisia ajatuksia heillä on hyvinvoinnin lisäämisestä tulevaisuudessa?

Olen tavannut lastensuojelunuoria, jotka ovat päässeet terapiaan vasta sen jälkeen, kun heidät on ensin otettu huostaan. Tämä kuvastaa sitä, miten vaikea Suomessa on saada apua ajoissa.

Olen poliitikkona halunnut tehdä töitä erityisesti kaltoinkohdeltujen lasten ja nuorten eteen. Haaveenani on, ettei yksikään apua tarvitseva lapsi tai nuori jäisi yksin hätänsä kanssa. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus turvata aikuisen apuun, jos kotona on väkivaltaa, päihdeongelmia tai muita mielenterveyttä ja jaksamista raskauttavia tekijöitä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti juuri tällä viikolla lähteä edistämään terapiatakuuta Helsingissä. Teen itse parhaani eduskunnassa, että valtakunnallinen terapiatakuu ja erilaiset syrjäytymistä ehkäisevät palvelut vahvistuisivat. Viime vaalikaudella sain läpi aloitteeni lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamisesta 25 vuoteen. Tämän vaalikauden tavoite on mielenterveyspalveluiden vahvistamisen lisäksi lastensuojelun työntekijöiden tuntuva lisääminen.

Olen Kukunorin puheenjohtajana kiitollinen kaikille Kukunorin jäsenjärjestöille ja työntekijöille kaikesta arvokkaasta työstä, jota teette heikommassa asemassa olevien hyväksi.

Outi Alanko-Kahiluoto, Kansanedustaja, Itä-Helsinki

Kukunorin hallituksen puheenjohtaja


Erityisesti nyt korona vuoden aikana on ollut nähtävissä, että he, joiden mielenterveys oli valmiiksi heikoissa kantimissa, voivat nyt entistä huonommin. Erityisesti nuorille tämä aika on on ollut kovaa ja tuntunut pieneltä ikuisuudelta. Yhteydenottojen määrät Sekasin-chattiin ovat kasvaneet koko ajan ja kohtaamisen ja tuen tarve oon suurta.

Apua, tukea ja kohtaamista tulisi olla kaikille tarjolla kynnyksettömästi ja juuri silloin kun sille on tarve. Ilman diagnooseja, jonotuksia, lähetteitä. Ihmisen oma arvio tuen tarpeesta riittäisi alkuun pääsyyn.

Sekasin Kollektiivin ydin on tehdä töitä, jotta kukaan nuori ei jää pahan olon kanssa yksin. Tämän eteen teemme hommia joka ikinen päivä: kohtaamalla nuoria verkossa, rakentamalla vapaaehtoisille polkuja ja madhollisuuksia tulla mukaan, kutsumalla työhön mukaan uusia organisaatioita.

Satu Raappana, Toiminnanjohtaja, Sekasin Kollektiivi

Kukunorin hallituksen varsinainen jäsen

Hyvinvoinnin eriytyminen näkyy työssäni muun muassa tutkimuksissa syöpään sairastuneiden lasten selviytymisessä, johon vaikuttaa vanhempien sosio-ekonominen tausta.

Ihannetilanne olisi, että meillä Suomessa vallitsisi aito mahdollisuuksien tasa-arvo ja ihmiset pystyisivät taustoistaan huolimatta elämään hyvää elämää sellaisena kuin he sen itse määrittelevät.

Jokainen voi kasvattaa omaa kykyään asettua muiden ihmisten asemaan esimerkiksi kysymällä ’miltä minusta tuntuisi jos kokisin asioita, joita tämä toinen ihminen kokee?’ Jos tuon kysymyksen seurauksena nousee tunne tai ajatus siitä, että emme ole kaikki yhtäläisessä asemassa tavoittelemassa tarvitsemiamme asioita, meidän kannattaa toimia.

Antti Karjalainen, Tutkimusjohtaja, Sylva säätiö

Kukunorin hallituksen varsinainen jäsen

Ihmisten elinolot vaihtelevat. Moni elää omanlaisessaan kuplassa, voi hyvin tai pahoin ja kuplan ulkopuolista elämää on vaikea ymmärtää. Tarvitaan kohtaamisia, solidaarisuutta ja ymmärrystä.

Mitä jos ihmisiä ei sorrettaisi, eikä jätettäisi yksin. Mitä, jos jakaisimme toisillemme iloa, toivoa ja riemua. Mitä jos eriarvoisuus ei kasvaisi vaan laskisi. Mitä jos naapurit, arjen ihmiset hymyilisivät ja kohtaisivat toisensa. yksin. Mitä elämän yllättäessä yllättää, saisit tukea ja pääsisit lähipalveluihin yhdestä tutusta ovesta ja kaikilla olisi varaa terveyteen, hyvinvointiin ja asumiseen. Mitä jos yhdenvertaisuus, toimivat palvelut, kohtuuhintainen asuminen, liikenteen sujuvuus, viihtyisästä kaupunki ja hyvinvoinnista olisi totta.

Läsnäoloa ei voi korvata. Löydät minut helposti nimelläni sosiaalisesta mediasta, pelaamasta jalkapalloa ja nauttimassa kulttuuri ja vapaa-ajan palveluista Malmilla. Vapaa-aikana ja työssäni tapaan erilaisia ihmisiä kuten lapsia, aikuisia, huumeiden käyttäjiä, heidän läheisiään, median edustajia ja päättäjiä.

Yhdistän kokemusperäistä ja tutkittua tietoa äitinä, työssäni, blogissani ja vaikuttajana, jotta voin edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Toiminnassani ihminen tulee AINA ensin.

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry

Kukunorin hallituksen varajäsen

Hyvinvoinnin eriytyminen näkyy nuorten mielenterveyden edistämistyössä Yeesissä sekä oppilaitosyhteistyön kautta että kohtaamistyössä yeesiläisten nuorten kanssa. Osalla nuorista ei ole riittäviä voimavaroja ja tukea päästä opiskelu- tai työelämään kiinni kun taas toiset nuorista kamppailevat opiskelu-uupumuksen ja taloudellisten paineiden kanssa.

Yeesin unelma on, että jokaisella nuorella on Suomessa riittävät taidot vahvistaa omaa mielenterveyttään. Unelmaan kuuluu myös yhteiskunta, jossa rakenteet turvaavat jokaiselle mahdollisuuden hyvään mielenterveyteen. Yeesi on olemassa, jotta nuoret saavat edellytyksiä, taitoja ja mahdollisuuksia vahvistaa omaa sekä toisten nuorten mielenterveyttä arjessa ja yhteiskunnassa.

Noora Nurminen, asiantuntija, Nuorten mielenterveysseura Yeesi

Kukunorin hallituksen varajäsen

Hyvinvoinnin eriytyminen näkyy erityisesti järjestökäynneillä maakunnissa. Matalan kynnyksen paikat ovat monelle ainoa apu saada tukea mt-ongelmiin. Ihannetilanne olisi tarttua mt-ongelmiin ajoissa ja se, että terapiatakuu toteutuisi. Pyrin kehittämään jäsenjärjestöjemme toimintaa innovatiivisemmaksi ja liiton toimintaa sellaiseksi, että yhä useampi ihmisryhmä löytäisi toiminnoistamme itselleen mieluisen kuntoutumisen polun.

Janne Jalava, Kehitysjohtaja, dosentti, Mielenterveyden keskusliitto

Kukunorin hallituksen varsinainen jäsen

Työhyvinvointi näyttäytyy meillä asiakkaiden kanssa arjen toimissa ja työhyvinvointi on parhaimmillaan silloin, kun yhteisössä on avoin ja kannustava meininki. Asiakkailla tulee olla turvallinen olo ja tomimme hyvässä hengessä yhdessä.

Tulevaisuudessa kehitämme ja kiinnitämme vielä enemmän huomiota hyvään ilmapiiriin ja haluamme, että muutostilanteissa sekä haasteissa ei kukaan jäisi yksin.

Mika Luomansivu, Projektityöntekijä, Sovatek-säätiö ry.

Kukunorin hallituksen varsinainen jäsen

Kalliola tekee töitä monien haavoittuvassa, heikossa tai eriarvoisessa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa. Minun työssäni viestijänä näkyy esimerkiksi nuorten ahdinko sekä vaikkapa rikosseuraamustaustaisten kuntoutujien erityishaasteet.

Ehkä kaikkein raaimmin nykyisen yhteiskunnan hyvinvoinnin eriytyminen näkyy meidän naapuruustaloissamme. Nämä talot ovat monelle ruohonjuuritason avunantaja ja lohduttaja. Voi olla, että ihminen on ensin käynyt Hurstin Valinnan leipäjonossa, josta tulee kiireellä vielä naapuruustaloon ilmaiselle sopalle syömään. Ihmisten tapaaminen naapuruustaloissa koskettaa minua joka kerta.

Jos jotain saisin toivoa, niin toivoisin tukea erityisesti nuorille. Paljon ennaltaehkäisevää työtä ja paljon apuja nuorten työllistymiseen.

Terhi Leiniö, viestintäpäällikkö, Kalliola
Kalliola on yhteiskunnallinen toimija, joka tekee työtään rakkaudesta hyvään elämään, hyvään arkeen. Teemme elämästä merkityksellistä – yhdessä.

Kukunorin hallituksen varajäsen