Markus Raivio puhuu

Kukunori mukana koronakriisin vaikutuksia mielenterveyteen käsitelleessä kokouksessa

Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio osallistui kutsuttuna MEP Alliance for Mental Health:n 15.7. järjestettyyn virtuaalikokoukseen yhtenä tapahtuman puhujista. Tapahtuma toi yhteen yli 95 asiantuntijaa eri organisaatioista keskustelemaan korona-kriisin aikaisten toimenpiteiden vaikutuksista mielenterveyteen.

MEP Alliance for Mental Health tuo yhteen MEP:jä ja muita tahoja tarkoituksenaan kehittää EU politiikkaa, joka tähtää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja laadukkaiden palveluiden tarjoamiseen niille, joita mielenterveysongelmat koskettavat. Koronakriisiä käsitelleen tapaamisen tavoitteena oli kartoittaa koronakriisin aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta mielenterveyteen sekä oppia potilaiden ja hoitajien kokemuksista. Tapahtuman järjestivät European Psychiatric Association – EPA sekä Gamian Europe.

Monessa maassa on kriisin aikana keskitytty kansalaisten fyysisen terveyden suojelemiseen. Eristäytyminen, taloudelliset haasteet, ahdistus ja epävarmuus lisäävät kuitenkin mielenterveysongelmien riskiä monissa eri ryhmissä. Kokouksessa pyrittiin löytämään yhdessä toimenpiteitä, jotka ylläpitävät hyvää mielenterveyttä myös haastavissa olosuhteissa. Keskustelun pohjalta laaditaan Action Statement -paperi, jossa on keskustelujen ja esitysten perusteella rakennettuja toimenpide ehdotuksia. MEP:it kommentoivat tilaisuutta sitoutuneina asialle. MEP Maria Walch kertoi tämän teeman olevan tärkein mahdollinen kokous, jota EU:ssa pitää tällä hetkellä käsitellä. Myös Suomen MEP-edustaja Sirpa Pietikäinen totesi Covid-19 seuraavan aallon olevan nimenomaan mielenterveyshäiriöiden globaali pandemia.

Kukunori toi esille mielenterveystoipujien ja heikommassa asemassa olevien ääntä

Kukunorin roolina kokouksessa oli tuoda esille jäsenjärjestöjemme mielenterveystoipujien ja heikommassa asemassa olevien ihmisten ääntä. Muistutimme, että kriisien aikana erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne henkilöt, joilla on jo mielenterveysongelmia tai jotka ovat kohdanneet aiemmin erilaisia konflikteja ja kriisejä. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin ongelmien kanssa missään tilanteessa vaan saada tukea oman hyvinvointinsa säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Muistutimme myös digitaalisten palveluiden välttämättömyydestä suomessa olennaisena välineenä yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen haasteen kukistamiseksi. Kerroimme juuri valmistuneen mielenterveysstrategiamme nopeasta jalkauttamisesta yhteiskuntaan STM rahoituksilla sekä kuinka juuri valmistunut strategia voisi toimia benchmarkina euroopassa.

Yhtenä suurimpana haasteena on ollut palveluiden sulkeutuminen ja ihmisten kokemus ongelmien kanssa yksin jäämisestä. Katseet tuleekin luoda yhä enemmän tulevaisuuteen ja luoda yhdessä käyttäjien kanssa saavutettavia, helppokäyttöisiä ja turvallisia digitaalisia palveluita perinteisten tapojen rinnalle.

Lue lisää tapahtuman järjestäneistä organisaatioista ja tapahtumasta: https://www.gamian.eu/learning-from-the-impact-of-covid-19-measures-finding-the-balance-between-physical-and-mental-health-copy/