Kehitysvammatuki 57 edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Kehitysvammatuki 57 ry on tehnyt yli 60-vuotta työtä sen eteen, että ihmisillä joilla on kehitysvamma olisi mahdollisuus toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Yhdistyksen tavoitteena on edistää YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista yhteiskunnassa vahvistaen vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. “Unelmoimme siitä, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus hyvään ja omannäköiseen elämään”, kiteyttää toiminnanjohtaja Nina Korventaival.

“Kukunori on uuden ajan järjestötoimija, joka näyttää meille muille mallia innovatiivisella ja rajoja rikkovalla toiminnallaan. Kehitysvammatuki 57:n ja Kukunorin yhteistyö tulee varmasti tuottamaan hyviä hetkiä monille ihmiselle. Odotan yhteistyötä myös kehittämisen tiimoilta, tulevaisuus näyttää mitä kaikkea yhdessä keksimmekään.”

Kehitysvammatuki 57 ry:n on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Luku 57 viittaa yhdistyksen perustamisvuoteen.

Yhdistyksen toiminta koostuu kehitysvammaisille ihmisille, perheille ja vapaaehtoisille toimijoille tarjottavasta monipuolisesta virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta sekä päiväaikaisesta toiminnasta ja pysyvän asumisen palveluista.

Tällä hetkellä sote-alan tulevaisuudesta on hankalaa sanoa muuta, kuin että aloitettua ja lopetettua uudistustyötä tulee jatkaa uusin ideoin tulevalla hallituskaudella. Järjestöjen osalta toivon, että järjestöjen tekemä merkittävä auttamistyö huomioidaan tulevaisuudessakin ja niiden toiminta turvataan riittävällä rahoituksella. Lisäksi myös pienet järjestöt tuottavat laadukkaita sosiaalipalveluita, joiden katoaminen suurten toimijoiden jalkoihin olisi valtavan suuri menetys kohderyhmän ihmisille.”