Kukunorin logo magendan värisellä pohjalla

Kehittämistyö hyvinvoinnin lisäämiseksi jatkuu myös vuonna 2021

Kukunori on kehittäjäorganisaatio, jossa innostamme ja rohkaisemme kaikkia tulemaan mukaan luomaan uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Tätä työtä jatkamme yhdessä myös vuonna 2021 pienin muutoksin.

Heikommassa asemassa olevat ihmiset toiminnan keskiössä

Suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan, mutta väestöryhmien erot eivät ole kaventuneet. Haluamme muuttaa yhteiskuntamme toimintakulttuuria niin, että se tukee meidän kaikkien hyvinvointia. Siksi etsimme uusia ratkaisuja erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten kanssa.

Uusia malleja kehitetään yhdessä seuraavien kohderyhmien kanssa:

Vankien ja rikostaustaisten hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä tapoja kehitämme Kulttuurikongin tiimissä toiminnallisen vertaisuuden keinoin. Haastamme myös käsityksiä siitä millaisia asenteita rikostaustaisiin liittyy ja haluamme vähentää heihin kohdistuvaa eriarvoisuutta. Omien taitojen ja voimavarojen hyödyntäminen mielekkään tekemisen kautta voi parhaimmillaan edesauttaa rikoskierteen katkaisua.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa kehitämme eteenpäin sosiaalista liikuntaa Kävelyfutiksen merkeissä. Luodun mallin tavoitteena on nostaa keskiöön hauska ja mielekäs tekeminen, turvallinen tunteiden kokeminen sekä sosiaaliset kontaktit hyvinvoinnin lisääjinä. Toiveenamme on, että mallia muunneltaisiin ja kokeiltaisiin rohkeasti eri lajeissa erilaisten toimijoiden toimesta. Tiimimme on tässä tukena myös vuonna 2021.

Luovaa toimintaa verkkoympäristössä kehitämme yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten sekä vammaisten henkilöiden kanssa Roso-tuotannon parissa. Roso auttaa luomaan toimintaa, joka on saavutettavaa ja jossa erilaisten ihmisten ymmärrys toisiaan kohtaan kasvaa.

Ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Hyvinvointiimme vaikuttavat rakenteet ovat monimuotoisia ja laajoja. Yksin resurssimme ovat rajalliset. Siksi tuomme yhteen erilaisia toimijoita kokeilemaan ja kehittämään, sillä yhdessä syntyy jotain sellaista, mitä emme olisi keksineet yksin.

Arviointityökalu Pokka on tuonut datan entistä helpommin järjestöjen päätöksenteon ja johtamisen tueksi. Pokan ylläpito ja käyttäjätuki jatkuu vuonna 2021 osana Kukunorin toimintaa.

Vuonna 2020 kokeilemalla kehitimme erilaisia malleja yhdessä eri toimijoiden kanssa Propellipäiden tiimissä. Propellipäätoiminta ei jatku vuonna 2021 sellaisenaan, mutta kaikki tuottamamme mallit ja kokeilut ovat yhä kaikkien käytössä. Yhteiskehittäminen ei kuitenkaan Kukunorilla pääty vaan uudet tavat tehdä muotoutuvat seuraavan vuoden aikana.