Kävelyfutis tuo eri toimijat yhteen

Liikunta tuo elämään lisää hyvinvointia monestakin näkökulmasta. Liikkuminen edistää fyysistä terveyttä, nostaa mielialaa ja urheilun sosiaalinen puoli tuo elämään uusia kontakteja ja yhteisöllisyyttä. Matalan kynnyksen liikunnan järjestäminen ja erilaisten liikkujien huomioon ottaminen koetaan kuitenkin usein hankalaksi ja toiminta voi jäädä toteutumatta ilman toimivia malleja.

Kenttä kirjoittaa Kukunorin vieraskynässään siitä, miten liikuntapalveluita on tarjolla, mutta ammattilaiset eivät niistä välttämättä tiedä eivätkä yksityishenkilöt osaa niitä etsiä. On myös ryhmiä, jotka koetaan haastaviksi ja joille ei liikuntapalveluja välttämättä edes tarjota. Esimerkiksi päihdetoipujille liikuntapalveluita ei välttämättä ehdoteta osana toipumista, sillä tausta voi herättää ennakkoluuloja ja huolta omasta osaamisesta.

Kävelyfutis on lähtenyt ratkaisemaan tätä haastetta tuomalla eri toimijat yhteen toteuttamaan kaikille sopivia liikuntapalveluita. Yhteiset pelisäännöt on luotu, ohjaamiseen saa tukea ja valmiiseen toimintaan on helppo tulla mukaan tai ottaa malli käyttöön omassa lähiympäristössä. Tärkeää on ollut saada eri toimijat mukaan ja toisilleen tutuiksi, jotta toiminta mahdollistuu ja palveluohjaus toimii.

Lähtökohtana on liikunta hyvinvoinnin välineenä

Lähtökohtana on halu tehdä työtä uudella tavalla ja käyttää liikuntaa hyvinvoinnin välineenä, ei liikunta- tai ohjaustausta tai futiksen osaaminen. Jotta mahdollisimman moni saadaan liikuntapalveluiden piiriin, tarvitaan monenlaisia liikuntapalveluita. Ei riitä, että tarjoamme kaikille samaa. Toisilla kynnys osallistua on paljon muita korkeampi. Siksi liikuntapalvelut on tuotava mahdollisimman lähelle ihmisiä. Kuntien liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen resurssit yhdistämällä mahdollistetaan jotain, joka ei ilman yhteistyötä onnistuisi: kohderyhmän entuudestaan tuntevien ja ammattitaitoisten työntekijöiden ohjaama yhteisöllinen ja ilmainen liikuntaharrastus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Keskeistä yhteistyön onnistumisen kannalta on se, että järjestöjen työntekijät saavat riittävän perehdytyksen ja koulutuksen kävelyfutisryhmien ohjaamiseen. Järjestöillä ei kuitenkaan ole omia pelikenttiä ja heiltä puuttuu usein resurssit vuokrata pelikenttiä. Tästä syystä järjestöjen ja kuntien välisen yhteistyön fasilitoiminen on tärkeää. Kuntien pelikentät ovat usein tyhjillään päiväaikoihin, jolloin suurin osa kävelyfutisjoukkueista harjoittelee. Tarjoamalla pelikenttiä ilmaiseksi järjestöjen käyttöön sekä kunnat, järjestöt että lajin harrastajat hyötyvät. Näin laajempi joukko kuntalaisista saadaan liikuntapalveluiden piiriin, järjestöjen toiminta monipuolistuu ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat saavat uusia mahdollisuuksia harrastaa. Toiminta vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kiinnostuitko Kävelyfutiksesta toimintamuotona? Laita peli käyntiin tuellamme kävelyfutis.fi