Irti Huumeista, irti häpeästä

Irti Huumeista Ry on tarjonnut jo vuodesta 1984 asti valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille. Toiminnan tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja yksilölle sekä yhteiskunnalle. Irti Huumeista ry tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille.

 

“Unelmoimme ajasta, jossa ihmiset kokisivat iloa ja nauttisivat arjesta, olemalla kiinni elämässä. Huumeiden aiheuttamat haitat, ihmisten suru sekä huoli vähenisivät. Ihmiset olisivat yhdenvertaisia ja heitä kohdeltaisiin ihmisarvoa kunnioittaen kaikkialla yhteiskunnassa”, viestintäpäällikkö Hanna Raijas kertoo.

 

Huumeiden käyttäjät ja heidän läheisensä kohtaavat arjessaan eriarvoisuutta monelta eri taholta. Yhdenvertaisuudessa on usein kyse arkisista palveluista, asumisesta, oikeudenmukaisesta kohtelusta ja syrjivistä asenteista. Häpeästä irti pääseminen on yhdistyksen yksi tärkeä päämäärä.

 

“Elämään kuuluvat ilo ja suru. Kohtaamme asiat ja tunteet sellaisina kuin ne eteen tulevat. Olemme kyenneet muuttumaan ajassa ja vastaamaan uuteen. Huumeiden tuomat haasteet ovat lisääntyneet. Teemme työtä vaikeiden asioiden parissa suurella sydämellä. Tiedämme, että välillä pitää rentoutua ja iloita. Irti huuumeista -perhe on täynnä upeita ihmisiä ja ilontuojia”

 

“Kukunorilta toivomme sparrausta ja ideointia; kuinka voimme lisätä iloa, hyvinvointia ja toipumista sekä toimia muutenkin perustehtävämme mukaisesti. Haluamme edistää ihmisarvoista elämää ilman huumeita”