Kulttuurin ja hyvinvoinnin liiton Kukunorin tuore tytäryhtiö käynnistää toimintansa kesän aikana!

Hyvinvoinnin osaamista on jatkossa myös myytävinä asiantuntijapalveluina Muutostoimisto Ikinori Oy:n kautta. Työelämän ja yhteiskunnan kiihtyvä muutos aiheuttaa epävarmuutta ja tarvetta nopeaan sopeutumiseen sekä uuden oppimiseen eri tavalla kuin ennen. Tarve organisaatiokehittämisen etä-osaamisessa on sosiaali- ja terveysalalla suuri.

 

Muutostoimisto Ikinori tulee vastaamaan tähän tarpeeseen hyvinvointia parantavia toimintamalleja kehittämällä.

 

Me uskomme, että työhyvinvointi on ennen kaikkea kumppanuutta, yhteistyötä, viestintätaitoja, tiedolla johtamista sekä työssä koettavia merkitystasoja.

Muutostoimisto Ikinori Oy panostaa asiantuntijaosaamiseensa luentojen, yhteiskehittämisen, kulttuurin, palvelumuotoilun, sosiaalisen liikunnan ja kokeilukulttuurin avulla.

Meillä on luova, ihmiskeskeinen, rohkea sekä itseohjautuvuuteen kannustava lähestymistapa. Haluamme myös auttaa organisaatioita sopeutumaan nopeasti muuttuvassa virtuaalisessa työelämässä.

Työn tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimusten ja elämän muiden paineiden alla monen hyvinvointi on arjessa koetuksella. Tasapaino täytyy tietoisesti luoda sekä organisaatioiden ja ihmisten tapaa toimia tulee aktiivisesti ohjata mielen hyvinvointia lisäävään suuntaan.

Ikinori Oy on Kukunori ry:n 100% omistama yhtiö. Yritys tarjoaa mielen hyvinvoinnin tukemiseen, toimintakulttuurin kehittämiseen sekä arviointiin keskittyviä palveluita, jotka toteutetaan esimerkiksi kulttuuria ja yhteiskehittämistä hyödyntävien workshopien tai koulutusten avulla.

 

 

 

 

 

Tulemme pian esittelemään Sinulle seuraavia palveluitamme:

LUENNOT Helposti toteutettavat 1- 3h puheenvuorot ja alustukset esim. aamupalalla tai iltapäiväkahvilla aiheina mielenterveyden tulevaisuus, design thinking, kulttuurin ja hyvinvoinnin mahdollisuudet, sosiaaliset innovaatiot, arvioinnin sparraushetki, tavoitteellinen ajattelu hanketyössä/-suunnittelussa.

WORKSHOPIT  Palvelumuotoilu, asiakaskokemus, kulttuurihyvinvointi työyhteisössä, strategisen työskentelyn sparraus, sosiaalisen liikunnan työyhteisöpäivä, arviointikonsultaatio, mokakulttuuri-iltapäivät, toipumisorientaatio strategisen suunnittelun lähtökohtana, kolmen hankeidean workshop, arvioinnin ja seurannan sparraus.

 

 

 

 

 

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, ota rohkeasti yhteyttä!

Muutostoimisto Ikinori Oy

toimitusjohtaja Markus Raivio

+358 45 632 1973

markus.raivio@kukunori.fi