hankkeet

Hankkeet

 

Olemme yhtä kuin toimintamme, jonka avulla pyrimme kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria sekä lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Uusia ideoita toimintamuodoiksi saamme jäsenjärjestöiltämme sekä kokemusasiantuntijoiltamme.

kavelyfutis

Kävelyfutis

 

Kävelyfutis on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia Suomessa. Hanke pyrkii saattamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä urheiluseuroja yhteen ja juurruttamaan kävelyfutiksen osaksi suomalaista palloilukulttuuria. Kävelyfutis tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa.

LUE LISÄÄ

Propellipäät

 

Propellipäät kehittää suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokeilukulttuuria. Tarvitsetko lisää ideoita tai uusia näkökulmia? Haluatko kokeilla ideaasi käytännössä? Propellipäätiimimme on täynnä monenlaista osaamista, erityisen hyviä olemme muutosmuotoilussa sekä arvioinnin ja seurannan kehittämisessä. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja järjestöjen toiminnan saavutusten ja vaikutusten arviointiin.

LUE LISÄÄ
kulttuurikongi

Kulttuurikongi

 

Kulttuurikongi-hankkeessa Kukunori työskentelee yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen punaisen ristin sekä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Kulttuurikongi on STEA:n kolmivuotinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen.

LUE LISÄÄ

Roso-tuotanto

Roso-tuotanto yhdistää erilaiset ja eri taustoista tulevat ihmiset toimimaan yhdessä ja oppimaan toinen toisiltaan. Olemme yhdistelmä luovaa yhteisöä, keskustelufoorumia ja verkkomediaa. Toimintamme tavoitteena on tukea ja vahvistaa ihmisten voimavaroja sekä opiskelu- ja työelämävalmiuksia luovan toiminnan kautta. Järjestämme säännöllistä toimintaa verkossa; työpajoja, tapahtumia, kilpailuja ja sparrausta eri taiteenalojen asiantuntijoiden ja vertaisohjaajien ohjauksessa. Roson pajoissa syntyneiden tuotantojen näyteikkuna, galleria ja esiintymislava on muutaman kerran vuodessa ilmestyvä Roso-lehti. Sen sisällöstä ja toimittamisesta vastaavat Roson jäsenet.

Toimintamme kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat 18-35 vuotiaat nuoret aikuiset ja vammaiset henkilöt sekä nuorten kanssa työskentelevät sote-ja kulttuurialan ammattilaiset. Heille Roso-tuotanto tarjoaa työkaluja erityisesti luovan toiminnan soveltamiseen verkkoympäristössä ja mahdollisuuden tiedonvaihtoon ja verkostoitumiseen. Toivotamme kuitenkin tervetulleeksi mukaan jokaisen toiminnastamme kiinnostuneen! Erilaisten ihmisen kohtaamisissa ymmärrys toisia kohtaan kasvaa. Eikö niin?

LUE LISÄÄ

Yhteistyöhankkeita

MindFood

 

MindFood -hanke 2018 – 2020 on FinFami Uusimaan kehittämishanke, joka toteutetaan yhdessä Kukunorin kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat yksilöt ja perheet jotka ovat ruoka-avun piirissä. Keskeinen toiminta on Naapurikassi -ruoka-avun toteuttaminen. Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuuri.

LUE LISÄÄ

Naapuruston Nassikat

 

Naapuruston Nassikat on joukkorahoituksella alkuun laitettu hanke, jonka tarkoituksena on ehkäistä lasten yksinäisyyttä ja lisätä naapurustojen yhteisöllisyyttä liikunnan avulla. Hanke pyrkii tuomaan esille lasten yksinäisyyttä ja rohkaisemaan kaikkia toimimaan asian eteen – pienin panoksin.

LUE LISÄÄ
lovme

LOV ME

 

LOV ME on  käyttäjälähtöisen  kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on osallistujien positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. Hankkeessa kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät  ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja.

LOV ME on  Kakspy ry:n, Finfami Uusimaa ry:n ja Kukunorin kolmivuotinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Kakspy ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Toimisto sijaitsee Malmilla, Kukunorin tiloissa.

LUE LISÄÄ LOVME
no_labels_no_walls

No Labels No Walls

 

No Labels No Walls on avoin yhteiskehittämisen verkosto. Tunnuslauseemme on.: ”Eristäminen ei ole koskaan tasa-arvoa” Työskentelemme taiteen ja kulttuurin parissa  sekä sosiaalialalla. Järjestämme yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja tapahtumia. Tällä hetkellä meitä on noin 30 toimijaan suomessa ja kansainvälisesti sekä suuri joukko yksityishenkilöitä. Lue lisää ja liity mukaan!

LUE LISÄÄ

EU-yhteistyö

Kukunori haluaa olla mukana edistämässä hyvinvoinnin ja kulttuurin laaja-alaista yhteiskehittämistä, verkostomaista työskentelyä ja hyvien käytäntöjen ja mallien leviämistä Euroopassa. Kukunori on avoin kansainväliselle yhteistyölle EU:n ohjelmien kautta, kuten Erasmus+, Europe for Citizens ja Eurooppalaisten Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps ESC). Kukunori on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkinnän ja on avoin vapaaehtoistyön projekteille, niin lähettävänä, koordinoivana ja vastaanottavana organisaationa. Ota yhteyttä Eurooppa-koordinaattoriimme Markus Vähälään ja lähde mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön Kukunorin kanssa.

Ota yhteyttä