hankkeet

Hankkeet

 

Olemme yhtä kuin hankkeemme, joiden avulla pyrimme kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria sekä lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Uusia ideoita toimintamuodoiksi saamme jäsenjärjestöiltämme sekä kokemusasiantuntijoiltamme.

kavelyfutis

Kävelyfutis

 

Kävelyfutis on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia Suomessa. Hanke pyrkii saattamaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä urheiluseuroja yhteen ja juurruttamaan kävelyfutiksen osaksi suomalaista palloilukulttuuria. Kävelyfutis tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa.

LUE LISÄÄ

MBR

 

Mental Beauty Records on erityisominaisuuksia esille tuova levymerkki ja kulttuuripaja verkossa. Siinä äänensä saavat kuuluville erityisesti musiikkia harrastavat  mielenterveyskuntoutujat sekä kehitysvammaiset. MBR on myös verkkoyhteisö, joka tuottaa musiikkia yli maakuntarajojen.

LUE LISÄÄ

Propellipäät

 

Propellipäät kehittää suomalaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokeilukulttuuria. Tarvitsetko lisää ideoita tai uusia näkökulmia? Haluatko kokeilla ideaasi käytännössä? Propellipäätiimimme on täynnä monenlaista osaamista, erityisen hyviä olemme muutosmuotoilussa sekä arvioinnin ja seurannan kehittämisessä. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja järjestöjen toiminnan saavutusten ja vaikutusten arviointiin.

LUE LISÄÄ
kulttuurikongi

Kulttuurikongi

 

Kulttuurikongi-hankkeessa Kukunori työskentelee yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen punaisen ristin sekä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Kulttuurikongi on STEA:n kolmivuotinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen.

LUE LISÄÄ

Naapuruston nassikat

 

Naapuruston Nassikat on joukkorahoituksella alkuun laitettu hanke, jonka tarkoituksena on ehkäistä lasten yksinäisyyttä ja lisätä naapurustojen yhteisöllisyyttä liikunnan avulla. Hanke pyrkii tuomaan esille lasten yksinäisyyttä ja rohkaisemaan kaikkia toimimaan asian eteen – pienin panoksin.

Yhteistyöhankkeita

Kaunis mieli

 

Kaunis mieli -hanke kouluttaa ensimmäisenä Suomessa kulttuurikokemusasiantuntijoita. Kaunis mieli on Taiteen Sulattamon hanke, jossa Kukunori on yhteistyökumppanina.

LUE LISÄÄ

MindFood

 

MindFood -hanke on FinFami Uusimaan kehittämishanke, joka toteutetaan yhdessä Kukunorin kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat haastavassa elämäntilanteessa olevat yksilöt ja perheet jotka ovat ruoka-avun piirissä. Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuuri.

LUE LISÄÄ
lovme

LOV ME

 

LOV ME on  käyttäjälähtöisen  kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on osallistujien positiivisen mielenterveyden vahvistaminen. Hankkeessa kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät  ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja.

LOV ME on  Kakspy ry:n, Finfami Uusimaa ry:n ja Kukunorin kolmivuotinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Kakspy ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Toimisto sijaitsee Malmilla, Kukunorin tiloissa.

LOVME FACEBOOKISSA
no_labels_no_walls

No Labels No Walls

 

No Labels No Walls on avoin yhteiskehittämisen verkosto. Tunnuslauseemme on.: ”Eristäminen ei ole koskaan tasa-arvoa” Työskentelemme taiteen ja kulttuurin parissa  sekä sosiaalialalla. Järjestämme yhteisiä tapaamisia, työpajoja ja tapahtumia. Tällä hetkellä meitä on noin 30 toimijaan suomessa ja kansainvälisesti sekä suuri joukko yksityishenkilöitä. Lue lisää ja liity mukaan!

LUE LISÄÄ

Mind and Culture

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen koordinoimassa  ja hallinnoimassa “Cultural based methods as a supporter of the involvement of mental health clients – Mind and Culture” -hankkeessa rakennetaan pohjoismaista verkostoa kulttuurin ja mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten ja organisaatioiden välillä. Hanketta tukee pohjoismaiden ministerineuvosto ja se toteutetaan vuosien 2018 – 2019 aikana. Mind and Culture edistää kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä kohdemaissa ja lisää osallistujien yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeessa toteutetaan hankeosapuolten yhteistä työpajatyöskentelyä ja osaamisen vaihtoa vuorotellen kussakin osallistujamaassa. Mukana kansainvälisessä yhteistyössä ovat KaksPy:n lisäksi Kukunori, suomalaista kulttuuripajamallia soveltava Dramalogen Ruotsista ja Pietarin kaupungin psykoneurologinen dispanser numero 5 Venäjältä. Kukunorin kautta mielenterveystoipujat ja alan ammattilaiset ovat päässeet kansainvälisessä yhteistyössä rakentamaan uudenlaisia kulttuuripohjaisia menetelmiä, oppimaan toisiltaan ja kertomaan omista hyvistä käytännöistään kansainvälisessä ilmapiirissä.

EU-yhteistyö

Kukunori haluaa olla mukana edistämässä hyvinvoinnin ja kulttuurin laaja-alaista yhteiskehittämistä, verkostomaista työskentelyä ja hyvien käytäntöjen ja mallien leviämistä Euroopassa. Kukunori on avoin kansainväliselle yhteistyölle EU:n ohjelmien kautta, kuten Erasmus+, Europe for Citizens ja Eurooppalaisten Solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps ESC). Kukunori on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkinnän ja on avoin vapaaehtoistyön projekteille, niin lähettävänä, koordinoivana ja vastaanottavana organisaationa. Ota yhteyttä Eurooppa-koordinaattoriimme Markus Vähälään ja lähde mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön Kukunorin kanssa.

Ota yhteyttä