Kutsu Kukunorin syyskokoukseen

Arvoisat jäsenemme!

Olette lämpimästi tervetulleita sääntömääräiseen syyskokoukseemme Helsinkiin, Kukunori ry:n tiloihin. 23.10 klo 16.00 osoitteeseen Malmin Raitti 17 B, 1 krs.

10 § . Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen molemmat vuosikokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Vuosikokouksissa ovat äänivaltaisia varsinaiset jäsenet. Jokaisella jäsenellä on oikeus lähettää kokoukseen yksi edustaja, jolla on kokouksessa yksi ääni.

6 § . Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuoden välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Kukunori ry edustaa valtakunnallisesti 25:ta suomalaista mielenterveys- päihde ja kehitysvammajärjestöä.

Kaikkien jäsenjärjestöjen edustajat ovat lämpimästi tervetulleita syyskokoukseen sekä ehdottamaan edustusta hallitustyöskentelyssä, jossa nyt ihan kivasti uusille tilaa. Myös varajäsenet saavat osallistua kokouksiin täysivaltaisesti. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyksin.

Ilmoitathan tulostasi 16.10. mennessä toimistopäälliköllemme ilmoittautumislinkillä.

Tarjolla myös hyviä tarjoiluja.

 

Markus Raivio
Toiminnanjohtaja
Kukunori ry