“Jos teet sitä mitä olet aina tehnyt, saat sitä mitä olet aina saanut.”

Markus Raivio, perustaja

Kukunorin tarina

 

Vuonna 2012 Heikki Hyvönen ja Markus Raivio perustivat kansalais- ja ihmisoikeusjärjestön, joka sitoutui kehittämään uusia tapoja tehdä mielenterveystyötä. “Nyt on pakko luoda alalle luova järjestö joka tekee asiat eri tavalla kuin muut”, Raivio muistelee käynnistämisen lähtökohtia.  Kukunori syntyi alunperin Moniäänirockin yhteistyöverkostoksi, jonka avulla kulttuurin ammattilaiset ja kuntoutujat voivat verkostoitua ja ilmaista yhdessä itseään. “Vuosia kului ja koimme aina Heikin kanssa, perustamamme yhdistys jää pahasti muiden kiireidemme jalkoihin.” Järjestömme ensimmäinen oma hanke, Mental Beauty Records, käynnistyi STEA:n rahoituksella helmikuussa 2017. Pienestä, nollabudjetilla toimivasta vapaaehtoisjärjestöstä olemme kasvaneet alle kahdessa  vuodessa 29 työntekijän kehittämisorganisaatioksi. “Päätin, että annan elämästäni Kukunorille viisi vuotta. Halusin nähdä mihin asti voimme yhdistyksen viedä ja samalla toteuttaa unelmiamme uudenlaisesta kehittävästä kansalaisjärjestöstä. Ajattelin, että katsotaan sen jälkeen, missä mennään”, muistelee toiminnanjohtajaksi toukokuussa 2017 siirtynyt Raivio.

 

Järjestömme nimi tulee runoilija Lauri Viidan teoksesta Kukunor: Satu ihmislapsille. Vakavien mielenterveysongelmien kanssa läpi elämänsä paininut kirjoittaja oli elävä esimerkki siitä, etteivät mielenterveysongelmat ole korkeakulttuurin luomisen este. Yhtäältä hänen elämänsä muistuttaa myös siitä, ettei kulttuurin luominen poista mielenterveysongelmia. Kukunorin nimi on myös akronyymi sanoille “kuntoutujien kulttuurin nostaminen”.

“Kukunorissa kyse on kaikkien oikeudesta tehdä kulttuuria.”

 Heikki Hyvönen, perustaja

jasenjarjestolistaus_2

On väline, ei itseisarvo

 

Olemme kehittäjäorganisaatio. Uskomme, ettei ideasampomme ole vielä lähelläkään loppua. Olemme yhtä kuin hankkeemme, joiden avulla pyrimme kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria sekä lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta. Käynnissä oleviin hankkeisiimme kuuluvat mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu levymerkki Mental Beauty Records, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia kehittävä Kävelyfutis sekä muutosmuotoilun keinoin järjestöjen toimintakulttuuria kehittävä Propellipäät. Kulttuurikongi toimii yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen punaisen ristin ja Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Hankkeen tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen. Kaikki edellä mainitut ovat on STEA:n kolmivuotisen rahoituksen kehittämishankkeita.

Näyttää, ei väitä

 

Kukunori on myös mielenterveys- ja vammaisalan kattojärjestö. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme muun muassa koulutuksia, sparrauksia, sprinttejä sekä hankkeidemme palveluita. Jos sinun järjestösi ei kuulu vielä kasvavaan joukkoomme, ota selvää voitteko liittyä mukaan. Valikoimme jäsenjärjestömme arvolähtöisesti eikä toimintamme perustu korkeisiin jäsenmaksuihin vaan yhteiskehittämiseen.

Toimintaamme ohjaa halu tehdä uutta, eri tavalla ja joka kerta  paremmin kuin ennen. Meidän mielestämme ihmisillä on oikeus saada parempaa kohtelua kuin mitä he tällä hetkellä saavat. Mielenterveyden innovaatiot ovat vielä monelta osin keksimättä.

Maailma on täynnä tiedostamattomia sopimuksia ja toimintamalleja jotka pahimmillaan ylläpitävät tai jopa vahvistavat marginalisoituihin ihmisryhmiin kohdistuvaa häpeää ja stigmaa. On ihmisoikeustyötä tehdä näitä rakenteita näkyväksi. Kulttuuri on siihen luonteva väline.

Maailma ei ole valmis. Tulevaisuudessa aiomme näyttää, että erityisyys on uusi normaali. Jokaisella meistä on haastemme, kyse on siitä, mitä voimme tehdä niistä huolimatta. Viiden vuoden kuluttua Kukunori on edelläkävijä kehittäjäorganisaationa mielenterveyden kulttuurimuotoilussa sekä tulevaisuuden järjestötyössä. Kukunori tulee toimimaan suunnannäyttäjänä mielenterveystyön tulevaisuudessa sekä kansalaisoikeuksien äänitorvena.  Ei pelkästään Suomessa vaan koko maailmassa.

Keskiössä on halu luoda uusia tapoja ajatella ja toimia.