KUKUNORI

Kaikki kulttuuri on tiedostamisen viljelyä. Myös mielenterveystyössä. On aika poistaa siteet silmiltämme ja tehdä kulttuurin sekä ihmisten tarinat näkyväksi.

OTA YHTEYTTÄ

Kulttuurimuotoilu on kansalaisjärjestötyömme ytimessä.

Erityisyys on uusi normaali.

Tapa muuttaa kulttuuria on tehdä se näkyväksi kokemusasiantuntijoiden tarinoiden avulla.Tässä musiikki, taide, kaikki kulttuurimuodot voivat olla keskeisiä välineitä.

KULTTUURIA

Kukunori ry on vuonna 2012 perustettu mielenterveystoipujien ja kulttuurialan ammattilaisten kattojärjestö, jonka tarkoituksena on mielenterveystoipujien ja kehitysvammaisten henkilöiden kulttuuritoiminnan edistäminen.

YHTEYTTÄ

Kukunori ry edustaa valtakunnallisesti 19 mielenterveys- ja kehitysvammajärjestöä. Teemme myös yhteistyötä keskeisten taide- ja kulttuurialan oppilaitosten sekä toimijoiden kanssa. Jäsenjärjestöjämme ovat FinFami Uusimaa, Kakspy, Ituspy, Neljäs Avain, Lyhty ry, Lilinkotisäätiö, Niemikotisäätiö, ESKOT, Alvi ry, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen yhdistys,  Helmi ry, Tukiranka ry, Suvimäen Klubitalo, Taiteen Sulattamo, Vaasan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Keski-pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Etelä-pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Sopimusvuori sekä Mieli ry.

MISSIOITA

Kukunori ry pyrkii tekemään rajat ylittävää yhteistyötä mielenterveyden, taiteen ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Kukunorin tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia omien kulttuuriharrastustensa toteuttamiseen ja esiintuomiseen. Mission toteuttamiseksi Kukunori järjestää yhteistyötä ja mahdollisuuksia kulttuurialan toimijoiden sekä kolmannen sektorin järjestöjen välillä.

OSALLISUUTTA

Läpileikkaavana arvonamme on merkityksellinen osallisuus. Pyrimme kaikessa toiminnassamme ottamaan kohderyhmän mukaan jo suunnitteluvaiheeseen sekä itse käytännön toteutukseen. Pyrimme viemään toimintakulttuuria asiakaslähtöisyydestä enemmän asiakasosallisuuteen ja toimijuuteen. Tämä koskee henkilöstöämme, yhteistyötämme sekä tapaamme järjestää toimintaa. Haluamme jatkossakin pitää periaatteemme: yli puolet toimintaamme osallistuneista ovat kokemusasiantuntijoita. Läpileikkaavana viitekehyksenämme on toipumisorientaatio.

KULTTUURIMUOTOILUA

Tuemme ja uudelleen muovailemme soveltavan taiteen sekä hyvinvointitaiteen määritelmiä ja sisältöjä. Uskomme taiteen itsearvoisuuteen, mutta näemme myös sen mahdollisuudet hyvinvoinnin välineenä.

INNOVAATIOITA

Kukunorin tehtävänä on tehdä näkyväksi kulttuurin ja mielenterveyden yhteyttä sekä siitä syntyvää uutta kulttuuria. Kukunori ry rakentaa myös kokeilujen keinoin sosiaalisia innovaatioita sekä tukee monikulttuurista hyvinvointia ja  osallisuutta.

Haluatko tietää mihin tällä hetkellä keskitymme?

Vaikka olemme vielä verrattain nuori järjestö, meillä riittää ketterää toimintaa ja startup-henkeä. Kukunorissa työllistää tällä hetkellä 29 osaajaa.

MENTAL BEAUTY RECORDS - KULTTUURIPAJA VERKOSSA

Kulttuuripajamallin sovellus mielenterveystoipujien sekä kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutumisen edistämiseen digitaalisen vertaisverkkoyhteisön kautta.

 

Mental Beauty Records -hanke tarjoaa media-alasta innostuneille nuorille toipujille uusia harjoittelumahdollisuuksia ja tulevaisuudessa myös mahdollisuutta osallistua järjestötyöhön soveltavan kulttuurituotannon pioneeritoiminnassa.

MONIÄÄNIROCK - KAIKILLA ON OIKEUS ROKATA

Moniäänirock on mielenterveyskuntoutujien valtakunnallinen musiikkitapahtuma. Esiintyjät ovat kuntoutujia ympäri Suomen, ja heitä yhdistää rakkaus musiikkiin genreen katsomatta. Paikan päällä bändit saavat myös palautetta ammattimuusikkojen  raadilta. Vuonna 2017 Moniäänirock järjestettiin Vaasassa, 2018 palasimme Helsinkiin, vuosi 2019 tärähtää Porissa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2012 Helsingissä ja vuonna 2013 Lahdessa. Tapahtuma on kaikille avoin ja talkootyönä järjestetty. Virallisena järjestäjänä toimii Kukunori ry yhteistyössä monen muun suomalaisen järjestön kanssa.

KÄVELYFUTIS - KAIKILLA ON OIKEUS PELATA FUTISTA

 Kävelyfutis on vuonna 2011 Isossa-Britanniassa kehitelty jalkapallon muoto, jonka tärkein eroavaisuus perinteiseen jalkapalloon käy ilmi jo lajin nimestä: ainoa sallittu etenemismuoto on kävely.   Kävelyfutis on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on parantaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sosiaalisen liikunnan mahdollisuuksia Suomessa. Tarkoituksenamme on saattaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä urheiluseuroja yhteen ja juurruttaa kävelyfutis osaksi suomalaista palloilukulttuuria. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Palloliiton kanssa. Lue lisää osoitteesta kävelyfutis.fi

MINDFOOD -IHMINEN TARVITSEE MUUTAKIN KUIN LEIPÄÄ

MindFood on yhteishanke FinFami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kesken. Hanke on 3-vuotinen valtakunnallinen kehittämishanke, joka käynnistyi 1.3.2018. Hanke on STEA:n rahoittama.

 

Hankkeen tiimissä työskentelee yhteensä 4 työntekijää: Katariina, Maarit FinFamilta ja Kukunorin puolelta Tiina sekä Henrik. Tulemme jalkautumaan leipäjonojen läheisyyteen säännöllisesti. Hankkeen toteutuksen lähtökohtana on kokeilukulttuurin keinoin etsiä ja löytää uusia konkreettisia mahdollisuuksia arjen tueksi unohtamatta ennaltaehkäisyn näkökulmaa. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin vahvistaminen siinä hetkessä, vähentäen yksinäisyyden tunteen kokemusta, lisäten oman elämän toivon ja merkityksen kokemusta, sekä lisätä luottamusta ihmisiin ja ammattilaisiin. Tavoitteena on myös mahdollistaa ruoka-avun saajalle osallistua hankkeen toimintaan ja toimia vertaisena kanssaihmisille. Välillisenä tavoitteena on häpeän ja eriarvoisuuden kokemuksen vähentäminen sekä kohderyhmän äänen kuulluksi tuleminen.

 

Toiminnan ja sisällön suunnitelma pohjautuu Kuka seisoo leipäjonossa -tutkimusaineistoon (Ohisalo, Saari). Ruoka-avussa voidaan tavoittaa ihmisiä, joita järjestöt tai muut palvelut eivät muuten tavoita. Hanke tarjoaa järjestöeväät toivosta, sosiaalisesta osallisuudesta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta vapaaehtoistyön, kulttuurin sekä voimavaravalmennuksen kautta. Lue lisää MindFood- hankkeesta tästä.

ETSIMME UUSIA OSAAJIA JOUKKOOMME!

Tällä hetkellä auki olevat rekrytoinnit ovat Kokeilupäällikön, Tapahtumapäällikön sekä Videotuotantopäällikön paikat. Työt ovat kokopäiväisiä ja voit tutustua tarkemmin hakuihin tästä. Haut päättyvät 29.6.2018, joten toimi nopeasti.  

JÄSENJÄRJESTÖJEMME TUKEMINEN

Toiveenamme on, että jäsenyhdistykset tekisivät keskenään enemmän yhteistyötä ja kehittäisivät omaa kulttuuri- ja liikuntatoimintaansa. Me haluaisimme auttaa ja yhdistää. Enemmän kokemusasiantuntijoiden tarinoita, kulttuuri välineenä Tuemme myös jäsenyhdistysten kulttuuritoiminnan vastuuhenkilöiden työtä. Haluaisitko kuulla lisää, mitä etuja saavat jäsenjärjestömme? Ota rohkeasti yhteyttä!

TEHTÄVÄÄ ON PALJON

Kehitämme digitaalista toimintaympäristöä kokemusasiantuntijatoiminnalle musiikin ja levyteollisuuden keinoja käyttäen.

Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia, joita ovat  Moniäänirock, ilmaisutaidon leirit, biisipajat sekä Kukunori Big Bandin perinteinen konsertti. Teemme aktiivista vaikuttamistoiminta julkaisujen sekä kannanottojen muodossa.

Teemme toipumisorientaatiota näkyväksi, se on läpileikkaavana teemana kaikessa toiminnassamme.

Haemme yhdessä kumppanuusjärjestöjemme kanssa rahoituksia uusille hanketoiminnoille koordinoidaksemme kulttuuripajatoimintaa myös uusille kohderyhmille kuten vangeille ja maahanmuuttajille.  

MISSIO PROPELLIPÄÄT -KOKEMUSLÄHTÖISTÄ KOKEILUKULTTUURIA

Propellipäät on kansalaisjärjestöjen sekä eri toimialojen ideanikkareiden verkosto, joka keskittyy sosiaalisen hyvinvoinnin haasteiden selvittämiseen. Propellipäät on uudenlainen kokeilukulttuuriin perustuva Stea-hanke, jonka idea on uusiutua, uusiuttaa ja muokata kulttuuri järjestötyössä aivan uudelle tolalle. Olemme valmiita ideoimaan ja kokeilemaan käyttäjälähtöisiä uusia toimintamalleja, siihen miten voimme ratkaista isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Tutustu Propellipäihin tästä.

KULTTUURIKONGI

Kukunori ry käynnistää yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Suomen punaisen ristin sekä Mielenterveyden Keskusliiton kanssa KULTTUURIKONGI-hankkeen, joka on STEA:n kolmivuotinen kehittämishanke. Sen tehtävänä on osallistaa haasteellisessa elämäntilanteessa olevia vankeja, ja kehittää tukiverkkoja kulttuuripajamallia soveltaen

Johtoryhmämme Malmin Raitilla.

”Teemme eri asioita kuin muut. Tai teemme samoja asioita eri tavalla. 

Sosiaalinen innovaatio koostuu usein useista jo olemassa olevista käytännöistä.   Yhteistä niille on eri alojen ja organisaatioiden rajojen ylittäminen ja se, että ennestään toisilleen tuntemattomia yksilöitä tai ryhmiä saatetaan yhteen. 

Tarkoituksena on ajatella isosti, mutta kehittää pieniä muutoksia, ei suunnittelu vaan kokeilut edellä.”

Markus Raivio

Toiminnanjohtaja

 

 

TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON SYNNYTTÄÄ IDEOIDEN, KOKEILUJEN JA ONNISTUMISTEN KAUTTA UUTTA NORMAALIA VALLITSEVAAN ARKEEN.

On ihan OK ottaa yhteyttä.

Ei se yhteys muuten synny.

Etsimme uusia kumppaneita, jäsenjärjestöjä, maailmanparantajia, kokemusasiantuntijoita sekä taiteilijoita mukaan rakentamaan parempaa yhteiskuntaa sekä toimintakulttuuria.

San Francisco

+358 45 632 1973

yhteys@kukunori.fi

Malmin Raitti 17B

00700 Helsinki

Y-tunnus 2824373-3

Verkkolaskuosoitteemme:

Operaattori: OpusCapita Group – Itella (003710948874)

OVT-tunnus: 003728243733