Valitse sivu

KUKUNORI

Kaikki kulttuuri on tietoisuuden viljelyä. Myös mielenterveystyö. Ota side silmiltäsi ja tee kulttuuri näkyväksi.

OTA YHTEYTTÄ

Kulttuurimuotoilu on kansalaisjärjestötyön ytimessä.

Tapa muuttaa kulttuuria on tehdä se näkyväksi. Parhaiten se tapahtuu tarinoilla.

KULTTUURIA
Kukunori Ry on vuonna 2012 perustettu kuntoutujien ja kulttuurialan ammattilaisten verkosto, jonka tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten henkilöiden kulttuuritoiminnan edistäminen.
YHTEYTTÄ

Kukunori Ry edustaa valtakunnallisesti 17:ää mielenterveysjärjestöä. 

Julkaisemme listan jäsenjärjestöistämme syksyllä 2017.

TOIMINTAA
Kansainvälisesti Kukunori Ry pyrkii tekemään rajat ylittävää kulttuurityötä harjoittaville taiteen ja kulttuurin alan toimijoille, jotka edistävät vastavuoroiseen kumppanuuteen perustuvaa taiteen- ja kulttuurinalan yhteistyötä.
MISSIO
Kukunorin tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia omien kulttuuriharrastustensa toteuttamiseen ja esiintuomiseen. Mission toteuttamiseksi Kukunori järjestää yhteistyötä ja mahdollisuuksia kulttuurialan toimijoiden ja kuntoutusjärjestöjen välille.
KULTTUURIMUOTOILUA
Tuemme ja uudelleen muovailemme myös soveltavan taiteen sekä hyvinvointitaiteen määritelmiä ja sisältöjä osalllisuuden näkökulmasta.
INNOVAATIOITA

Kukunorin tehtävänä on tehdä näkyväksi kulttuurin ja mielenterveyden yhteyttä sekä siitä syntyvää uutta kulttuuria.

Kukunori Ry rakentaa myös kokeilukulttuurin keinoin sosiaalisia innovaatioita sekä tukee monikulttuurista hyvinvointia lisäävää osallisuutta.

Haluatko tietää mihin tällä hetkellä keskitymme?

Vaikka olemme vielä nuori ja verrattain uusi järjestö, ketterää toimintaa ja startup-henkeä kyllä riittää.

MENTAL BEAUTY RECORDS - KULTTUURIPAJA VERKOSSA

Kulttuuripajamallin sovellus mielenterveyskuntoutujien sekä kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutumisen edistämiseen digitaalisen vertaisverkkoyhteisön kautta. 

Mental Beauty Records- hanke tarjoaa media-alasta innostuneille nuorille toipujille  uusia haasteellisia harjoittelumahdollisuuksia ja tulevaisuudessa myös järjestötyön mahdollisuuksia soveltavan kulttuurituotannon pioneeritoiminnassa.

MONIÄÄNIROCK
Moniäänirock- musafestari on mielenterveyskuntoutujien valtakunnallinen musatapahtuma. Esiintyjät ovat kuntoutujia ympäri Suomen, joita yhdistää rakkaus musiikkiin genreen katsomatta. Paikan päällä bändit saavat myös palautetta ammattimuusikoista koostuvalta raadilta. Vuonna 2017 Moniäänirock järjestetään Vaasassa. Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2012 Helsingissä ja vuonna 2013 Lahdessa. Tapahtuma on kaikille avoin ja talkootyönä järjestetty. Virallisena järjestäjänä toimii Kukunori ry yhteistyössä monen muun suomalaisen järjestön kanssa.
JÄSENJÄRJESTÖJEMME TUKEMINEN

Tehtävämme on yhdistää jäsenyhdistykset enemmän yhteistyöhön keskenään kehittämään omaa kulttuuri- ja liikuntatoimintaa. Enemmän kokemusasiantuntijoiden tarinoita esiin välineenä kulttuuri.

Tehtävämme on myös jäsenyhdistysten kulttuuritoiminnan vastuuhenkilöiden työn tukeminen.

TEHTÄVÄÄ ON PALJON

Kehitämme digitaalista toimintaympäristöä kokemusasiantuntijatoiminnalle musiikin ja levyteollisuuden keinoja käyttäen.

Järjestämme  yhteisiä tilaisuuksia  kuten Moniäänirock, ilmaisutaidon leirit sekä Kukunori Big Bandin perinteinen joulukonsertti.

Teemme aktiivista vaikuttamistoiminta julkaisujen sekä kannanottojen muodossa

Toteutamme toipumisorientaatiota näkyväksi tekeviä menetelmiä läpileikkaavana teemana kaikessa perustoiminassamme.

Haemme yhdessä kumppanuusjärjestöjemme kanssa rahoitusta uusille hanketoiminnoille koordinoidaksemme kulttuuripajatoimintaa myös uusille kohderyhmille kuten vangeille ja maahanmuuttajille.  

Markus Raivio

Markus Raivio

Toiminnanjohtaja

”Strategiamme on, että teemme eri asioita kuin muut. Tai teemme samoja asioita eri tavalla. 

Sosiaalinen innovaatio koostuu usein useista jo olemassa olevista käytännöistä.

Yleistä niille on eri alojen ja organisaatioiden rajojen ylittäminen ja aikaisemmin kohtaamattomien yksilöiden tai ryhmien yhteen saattaminen.

Tarkoituksena on ajatella isosti, mutta kehittää pieniä muutoksia, ei suunnittelu vaan kokeilut edellä.”

TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON SYNNYTTÄÄ IDEOIDEN, KOKEILUJEN JA ONNISTUMISTEN KAUTTA UUTTA NORMAALIA VALLITSEVAAN ARKEEN.

On ihan OK ottaa yhteyttä.

Ei se yhteys muuten synny.

Etsimme uusia kumppaneita, jäsenjärjestöjä, maailmanparantajia, kokemusasiantuntijoita sekä taiteilijoita mukaan rakentamaan parempaa yhteiskuntaa sekä toimintakulttuuria.

San Francisco

+358 45 632 1973

markus.raivio@kukunori.fi

Malmin Raitti 17B

00700 Helsinki

Y-tunnus 2824373-3

Verkkolaskuosoite:

Kukunoriry.FI.P.113391-7@docinbound.com